Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/329/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Uchwała Nr XLI/329/2013

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pani ... na działalność Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury- Joanny Rau, dotyczącej nierównego traktowania uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 3  lipca 2013 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło drogą elektroniczną pismo pani..., zatytułowane „list otwarty”, zawierające w swojej treści skargę na działalność pani Dyrektor DOK Joanny Rau, że dyskryminuje ona dzieci uczęszczające na zajęcia Koła Plastycznego „Pastele”. Podając, iż dzieci jadące na wycieczkę do Paryża dostawały kieszonkowe od dyrektora DOK, a dziecko mieszkające poza terenem Gminy Dębno, takich środków nie otrzymało.

Komisja zważyła argumenty podnoszone przez skarżącą oraz przedstawiane przez dyrektora DOK i ustaliła, że: zajęcia w DOK organizowane są dla mieszkańców Gminy Dębno, dziecko, o którym pisze pani ... jest mieszkańcem Szczecina- Szczecin jest dużym ośrodkiem kulturalnym z zapewne szerszą ofertą dla dzieci, z którego może również skorzystać dziecko, o którym mowa. Koszty ponoszone przez DOK, są to koszty ponoszone z budżetu Gminy Dębno, zaś DOK nie pobiera opłat za zajęcia w kole „Pastele”.

Ponadto wycieczka do Paryża, o której pisze skarżąca, nie była organizowana przez Dębnowski Ośrodek Kultury a przez rodziców członków koła „Pastele".

Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-10-2013 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2013 11:55