Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLI/325/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.


 

Uchwała nr XLI/325/2013

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26 września 2013r.

W sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

§1.1. Przyjmuje się „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014”.

2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Gminy Dębno.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

Ryszard Patkowski

Uzasadnienie:

Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.).

Zgodnie z ustawą Program określa:

- cele i zasady współpracy Gminy Dębno z podmiotami Programu,

- zakres przedmiotowy,

- formy współpracy,

- okres i sposób realizacji oraz sposób oceny realizacji,

- sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji,

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert,

- priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu.

Ponadto niniejszy projekt programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie
z uchwałą nr LXII/457/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje programu przeprowadzone zostały w terminie od 30.07.2013r. do 04.09.2013r.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Przyjęcie Programu będzie służyło lepszej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez organizacje zadań publicznych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-10-2013 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 02-10-2013 11:51