Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie.


Uchwała Nr XXXIX/317/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie.

Na podstawie art. 18 a ust. 1  i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 Dz.U. poz.594) oraz § 77 ust. 2  uchwały nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 z dnia 7  maja 2010r. poz.659 zmieniony uchwałą RM w Dębnie Nr LXII/458/2010 z 30 września 2010r. Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr113 z dnia 12 listopada 2010r. poz. 20787)Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady został powołany skład osobowy Komisji Rewizyjnej wraz z Przewodniczącym Komisji i Zastępcą Przewodniczącego:

1.  Bogdan Feliks - Przewodniczący Komisji.

2.  Andrzej Brzozowski -członek Komisji.

3.  Tomasz Pawłowski - członek Komisji

4.  Jan Sypniewicz - członek Komisji

5.  Mirosław Turów - członek Komisji

§ 2. Zakres działania i zadania Komisji Rewizyjnej określa ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Dębno.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/6/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Ryszard Paweł Patkowski

 

Id: 7343229E-0AC6-4AF5-8174-32FDC6DCAB57. Uchwalony

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 08-07-2013 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 04-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 08-07-2013 07:52