Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 15.05.2013 r.


Protokół z przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 15.05.2013 r.

Sesja odbyła się w Urzędzie Miejskim, o godz. 15.30.

Godzina zakończenia sesji: 15.40.

Obradom przewodniczyła Helena Sługocka Przewodnicząca RM.

Przewodnicząca RM - przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych radnych na sali było 21, co stanowiło 100% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Na sali obrad obecni byli: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca RM - poinformowała, że w dniu 7 maja 2013r., wpłynęło pismo od Burmistrza Dębna do Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie nadzwyczajnej sesji RM
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Remontu piwnic na potrzeby utworzenia biblioteki multimedialnej w SP 1
w Dębnie” realizowanego w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)”. Ze względu na obowiązek zakończenia realizacji całego projektu we wrześniu 2013r. należy postępowanie niezwłocznie rozstrzygnąć. W związku
z powyższym zachodzi konieczność zmiany zabezpieczenia finansowego na realizację zadania oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie
nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 2.

Porządek sesji:

Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji RM.

  2. stwierdzenie quorum.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012
    z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013.

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021.

  1. Zakończenie sesji RM.

Przewodnicząca RM - zapytała czy są uwagi do porządku sesji?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - poprosiła o wnioski z przeprowadzonego wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 15.05.2013r. o godz. 15.00.

Radny S. Witkowski - poinformował, że Komisje przyjęły dwa projekty uchwał w ilości 20 za, przy 1 wstrzymującym.

======================================================================

PKT 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie
nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013.

Przewodnicząca RM - zapytała, kto jest za przyjęciem uchwały i poddała pod głosowanie.

Stan radnych na Sali: 21

Głosowanie: za 20

przeciw 0

wstrzymujących się 1

Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/292/2013 w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej
w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. Załącznik nr 3.

======================================================================

PKT 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021.

Przewodnicząca RM - zapytała, kto jest za przyjęciem uchwały i poddała pod głosowanie.

Stan radnych na Sali: 21

Głosowanie: za 20

przeciw 0

wstrzymujących się 1

Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/293/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021. Załącznik nr 4.

======================================================================

Przewodnicząca RM - poinformowała, że w związku z wyczerpaniem się porządku XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zamyka obrady i dziękuje za udział.

======================================================================

Protokolant Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

A. Paczewska Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-07-2013 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 15-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2013 15:05