Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/245/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty.

 

Typ aktu: Uchwała
Publikacja:
Organ wydający: Rada Miejska w Dębnie
Data ogłoszenia: 2013-07-15
Data aktu: 2013-06-27

Uchwała Nr XXXVIII/314/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXX/245/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1  i ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. W §3 liczbę "14" zastępuje się liczbą "10".

§ 2. W §4 liczbę "19" zastępuje się liczbą "15".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z zastrzeżeniem, że stawki opłat wynikające z niniejszej uchwały mają zastosowanie od 1  lipca 2013r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Ryszard Paweł Patkowski

 

Id: UEUMSQZLROGWKXUURBFNNRVWP. Podpisany

Strona

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-07-2013 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-12-2013 10:14