Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Panu Ryszardowi Czaczce.


Uchwała Nr XXXVIII/306/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Panu Ryszardowi Czaczce.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz § 9  ust 3  załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXI/170/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" /Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 993), Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się medal pamiątkowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”Panu Ryszardowi Czaczce.

§ 2. Ustala się, iż wręczenie medalu nastąpi podczas tegorocznych uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 16 kwietnia złożyła wniosek o nadanie medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" dla Pana Ryszarda Czaczki, uzasadniając wniosek następująco: 

Pan Ryszard Czaczka jest zasłużonym kombatantem, członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest mieszkańcem Dębna od 1946r. Pełnił wiele funkcji społecznych:

-był członkiem Komitetu Opiekuńczo-Wychowawczego dla Domu dziecka w Dębnie i Trzcińsku,

-od 1962r. jest członkiem Związku Filatelistów Polskich-Zarząd Koła Miejskiego w Dębnie- współorganizował szereg wystaw filatelistycznych o znaczeniu zarówno lokalnym , jak i wojewódzkim (w roku 2000 za zasługi dla polskiej filatelistyki otrzymał Tytuł Honorowy PZFilatelistycznego wraz z medalem),

-1978r. tworzył struktury funkcjonowania Ogrodów Działkowych przy drodze na Dargomyśl,

-przez ponad 30 lat działal społecznie w PSS Społem, z okazji 60-lecia jej działalności opracował historyczny zarys funkcjonowania-opracowanie to przekazał do zbiorów Biblioteki Publicznej,

-współinicjował i organizował struktury NSZZ Solidarność w NBP w Dębnie- zastępca Przewodniczącego;

-w 1989r. zainicjował i współtworzył Koło Związku Sybiraków, był jego pierwszym prezesem,

-jest współzałożycielem Katolickiego Stowarzyszenia Społecznego, był jego prezesem od 1995r,

Jako członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ma duże zasługi na rzecz wychowania patriotycznego młoldego pokolenia Polaków, na spotkaniach z młodzieżą chętnie opowiadał o swoich wojennych przeżyciach, dawał im swoją postawą wzór obywatela godnego do naśladowania.  

Komisja Regulaminowa na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dębnie. 

Id: 5826FE30-68CC-4148-AD8A-1ACAD0668236. Podpisany

Strona

 

 

Id: 5826FE30-68CC-4148-AD8A-1ACAD0668236. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-06-2013 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 28-06-2013 15:24