Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/297/2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi Pani ...na działalność Burmistrza Dębna

Uchwała Nr XXXVII/297/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi Pani ...na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])), w związku z art. 229 pkt 3, art. 239 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 39, poz. 267), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko zawarte w uchwale nr XXXIV/276/2013 z dnia 28.marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani ...na Burmistrza Dębna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka


 

 

Uzasadnienie

Skarga Pani ....wpłyneła w dniu 17 stycznia 2013r.,  Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi w dniu 28 marca 2013r. podjęła uchwałę nr XXXIV/276/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ...na działalność Burmistrza Dębna.

W dniu 10 kwietnia 2013r. skarżąca ponowiła  skargę bez wskazania nowych okoliczności.

Stosownie do przepisu art. 239§1 Kodeksu postępowania administracyjnego "w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego".



[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-05-2013 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2013 10:51