Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica


Uchwała Nr XXXV/286/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica.

§ 2. Granice obszaru objętego planem ilustruje załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

0x01 graphic


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), Rada Miejska w Dębnie podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica.

Teren objęty uchwałą obejmuje korytarz o szerokości ok. 100 m i długości ok. 19 km, przebiegający przez obręby geodezyjne Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica. Przedmiotowy plan ma na celu zwiększenie możliwości eksploatacji paliw kopalnych na terenie gminy Dębno, a także poza jej granicami. Inwestycja jest przedsięwzięciem o znaczeniu ponadlokalnym i wraz z innymi działaniami rozwojowymi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego, służy wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego zarówno regionu, jak i całego kraju.

Ponieważ inwestycja posiada charakter publiczny możliwe jest jej finansowanie z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Budżet gminy nie zostanie zatem obciążony kosztami realizacji założeń planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Id: 06B63E40-0213-4CD7-8738-551B8666BA3C. Podpisany

Strona

Id: 06B63E40-0213-4CD7-8738-551B8666BA3C. Podpisany

Strona

Id: 06B63E40-0213-4CD7-8738-551B8666BA3C. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-04-2013 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2013 08:25