Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Dębnie  z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno - uchwałą NR LXXX/610/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno.

 

Uchwała Nr XXXIII/272/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

 

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567 ) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Sołtysom sołectw Gminy Dębno przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta za każdy miesiąc kalendarzowy wypełniania obowiązków wynikających ze statutów Sołectw, w wysokości: 390 zł, 

2. Sołtysi, którzy w ramach swojego sołectwa prowadzą obsługę cmenatrza komunalnego otrzymują dietę powiększoną o kwotę 50 zł 

3. Jeżeli sołtys wykonuje swoje obowiązki przez niepełny miesiąc, wówczas dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/300/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie 


Helena Sługocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 4EFC3DF2-4EB7-4585-8917-0D75E27897C7. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-03-2013 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Gubała 04-01-2024 09:41