Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXII/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 stycznia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/264/2013

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 stycznia 2013

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z póź. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok,

W Rozdziale IV § 14. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno, otrzymuje brzmienie:

„§14.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno.

1.Za udział w posiedzeniach Komisji oraz zespołów problemowych przysługuje jej członkom wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości:

1) 27% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla Przewodniczącego Komisji,

2) 22% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla pozostałych członków Komisji.

2.Ilość posiedzeń komisji w roku kalendarzowym: min. 24 posiedzenia w tym; posiedzenia zespołu w/s rozmów merytoryczno – interwencyjnych oraz spraw bieżących działalności komisji, posiedzenia plenerowe (kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz działalności świetlic środowiskowych), udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Dębnie.

3.Wypłata następuje na podstawie podpisu na liście obecności.

4.Członkom Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie niezależnie od liczby odbytych
w danym dniu, miesiącu posiedzeń.”

2. W załączniku nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok, wiersz 13 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 21-02-2013 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2013 13:15