Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog sesja 30.12.2013r. - KATALOG -
katalog sesja 28.11.2013 - KATALOG -
katalog sesja 26 września 2013r. - KATALOG -
katalog sesja 22.08.2013r. - KATALOG -
katalog sesja 27 czerwca 2013 - KATALOG -
dokument projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno. 2013-05-22 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dębno 2013-05-22 10:21
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011r. w sprawie wykonywania zadań organu prowadzącego przez Powiat ? Zespół Szkół w Smolnicy, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania Zespołu Szkół, w skład, którego wchodzi Gimnazjum Publiczne w Smolnicy. 2013-05-22 10:19
dokument w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani .... na działalność Burmistrza Dębna. 2013-05-22 10:17
dokument projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont przepompowni ścieków przy JRG PSP w Dębnie 2013-05-22 10:12
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-05-22 10:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013 2013-05-22 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2013-03-15 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie: przyjęcia PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO w 2013roku. 2013-03-15 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2013-03-15 13:22
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2013-03-15 13:20
dokument projekt uchwały w sprawie: przystąpienia przez Gminę Dębno do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2013-03-15 13:19
dokument projekt uchwały w sprawie: skargi Pana ......złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2013-03-15 13:18
dokument projekt uchwały w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5 w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego 2013-03-15 13:16
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 2013-03-15 13:14
dokument PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU 2013 2013-03-15 13:13
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Smolnica na terenie gminy Dębno 2013-03-15 09:05
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2013-03-15 09:05
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani .... na Burmistrza Dębna. 2013-03-15 09:02
dokument projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani .... na Burmistrza Dębna. 2013-03-15 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Dębnie 2013-01-17 08:15
dokument projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dębnie 2013-01-17 08:14
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2013-01-17 08:06
dokument projekt uchwał w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2013-01-17 08:05
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012 2013-01-17 08:03
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne ?Mój Sklep? Spółka Akcyjna 2013-01-17 08:00