Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/259/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Typ aktu: Uchwała
Publikacja:
Organ wydający: Rada Miejska w Dębnie
Data ogłoszenia: 2013-02-08
Data aktu: 2012-12-28

Uchwała Nr XXXI/259/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje. 

§ 1. Na terenie Gminy Dębno tworzy się 13 stałych obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała NR LXIII/379/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 kwietnia 2006r.w sprawie:ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dębno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1440). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie do kadencji Rady następującej po kadencji, w czasie której uchwała wchodzi w życie. 

§ 5. Na uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 


Kazimierz Fafuła

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/259/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

PODZIAŁ GMINY DĘBNO NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, 
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC 
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

numer 
stałego obwodu głosowania

granice 
stałego obwodu głosowania

siedziba 
obwodowej komisji wyborczej

Część miasta Dębno obejmująca ulice : Baczewskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego numery 1-15 i 17, Droga Zielona, Gorzowska, Kardynała Wyszyńskiego, Marszałka J. Piłsudskiego, Mickiewicza numery parzyste, Poprzeczna, Racławicka, Setna, Słowackiego, Sportowa, Tartaczna, Willowa, Zakręt. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Marsz.J. Piłsudskiego 10, 
74-400 Dębno 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Armii Krajowej, Bohaterów Września, Dargomyska, Jana Pawła II, Kostrzyńska, Krótka, Plac Zwycięstwa, , Planty, Szara, Szkolna, Witosa 

Gimnazjum Publiczne 
Ul. Jana Pawła II 1 
74-400 Dębno 

Część miasta Dębno obejmująca ulice : Akacjowa, Alternatywy, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, , Chabrowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Dzicze, Górna, Grunwaldzka, Grzybowa, Hołdownicza, Jana III Sobieskiego, Jeziorna, Juranda, Kaliny, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Lawendowa, Lipowa, Makowa, Mickiewicza numery nieparzyste, Mieszka I, Miła, Miodowa, Myśliborska, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa Perłowa, Plac Konstytucji 3-go Maja, Pługowa, Pogodna, Północna, Radosna, Rolnicza, Rubinowa, Spacerowa, Srebrna, Szczęśliwa, Wesoła, Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Wrzosowa, Wspólna, Zielona, Złota. 

Dębnowski Ośrodek Kultury 
Ul. Daszyńskiego 20 
74-400 Dębno 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Czereśniowa, I Armii, Jaśminowa, Kwiatowa, Łąkowa, Matejki, Mireckiego, Moniuszki, Morelowa, Orla, Owocowa, Piasta, Różana, Salezjańska Siewna, Słoneczna,, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Zachodnia 

Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych im. J. Słowackiego 
Ul. Zachodnia 4 
74-400 Dębno 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego numery 16,18 i 19-49, Cegielniana, Demokracji, Głowackiego, Jesienna, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki Leśna, Letnia, Mała, Ofiar Katynia, Piaseczna, Prusiec, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Spokojna, Usługowa, Wiosenna, Włościańska, Zalesie, Zimowa 

Szkoła Podstawowa nr 3 
Ul.Słowackiego 21 
74-400 Dębno 

Część miasta Dębno obejmująca ulice Aleja Matki Bożej Fatimskiej, Harcerska, Waryńskiego. 

Filia Szkoły Podstawowej nr 3 
Ul. Jana Pawła II 63 
74-400 Dębno 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwa: Dolsk, Ostrowiec, Różańsko. 

Świetlica wiejska 
Różańsko 22 
74-311 Różańsko 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwa : Bogusław, Cychry. 

Szkoła Podstawowa 
Ul. Jana Pawła II 85 
74-404 Cychry 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwa: Krześnica, Młyniska, Sarbinowo, Suchlica. 

Szkoła Podstawowa 
Sarbinowo 80 
74-404 Cychry 

10 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwa : Grzymiradz, Krężelin, Smolnica, Warnice. 

Szkoła Podstawowa 
Smolnica 20 
74-400 Dębno 

11 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwa: Barnówko,Dyszno, Mostno, Więcław. 

Zespół Placówek Oświatowych 
Barnówko 38 
74-311 Różańsko 

12 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwo: Oborzany. 

Świetlica wiejska  
Oborzany 42 
74-400 Dębno 

13 

Część gminy Dębno obejmująca Sołectwo: Dargomyśl. 

Szkoła Podstawowa Dargomyśl 102 
74-404 Cychry 

 

 


 

Uzasadnienie

do podziału gminy Dębno na obwody głosowania. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Dębnie dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze w dniu 25 października 2012 r. . 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale Gminy Dębno na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców . 

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi przedstawiają się 

następująco: 

1. Obwód nr 1. obejmuje okręgi wyborcze nr 20 i 21 / liczba wyborców -2410/; 

2. Obwód nr 2. obejmuje okręgi wyborczy nr 12 i nr 15 oraz część okręgu nr 5 tj. sołectwo Oborzany / liczba wyborców -2576/; 

3. Obwód nr 3. obejmuje okręgi nr 8 i nr 9 i nr 13 / liczba wyborców -2946/; 

4. Obwód nr 4. obejmuje okręg nr 10 i nr 11 liczba wyborców -2358/; 

5. Obwód nr 5. obejmuje okręg nr 16 i nr 17 / liczba wyborców -1981/; 

6. Obwód nr 6. obejmuje okręg nr 18 i nr 19 / liczba wyborców -1815/; 

7. Obwód nr 7. obejmuje okręg nr 2 / liczba wyborców -1128/; 

8. Obwód nr 8. obejmuje okręg nr 1 oraz część okręgu nr 6 tj. sołectwo Bogusław / liczba wyborców -1262/; 

9. Obwód nr 9. obejmuje okręg nr 7 oraz część okręgu nr 6 tj. sołectwo Krześnica / liczba wyborców -1149/; 

10. Obwód nr 10. obejmuje okręg nr 4 oraz część okręgu nr 3 tj. sołectwa Krężelin oraz Warnice / liczba wyborców -1365/; 

11. Obwód nr 11. obejmuje część okręg nr 3 tj. sołectwo Barnówko oraz część okręgu nr 6 tj. sołectwo Mostno i sołectwo Więcław / liczba wyborców -948/. 

12. Obwód nr 12. obejmuje część okręgu nr 5 tj. sołectwo Oborzany /liczba wyborców 532/. 

13. Obwód nr 13. obejmuje część okręgu nr 5 tj. sołectwo Dargomyśl /liczba wyborców 588/. 

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach 

o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć 

w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również 

dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Proponowany podział Gminy Dębno na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 33928528-7B72-4D84-91DB-3791B3A48271. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 33928528-7B72-4D84-91DB-3791B3A48271. Podpisany

Strona 2

 

 

Id: 33928528-7B72-4D84-91DB-3791B3A48271. Podpisany

Strona 1

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-01-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-12-2013 10:25