Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/227/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.


UCHWAŁA NR XXIX/227/2012

Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które

korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy

dzierżawy przez okres 3 lat

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175, poz. 1457 , Nr 181,poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241, Nr 28, poz. 142,146 Nr106 poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz.113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887; z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie:

1. części działki nr 480/3 położonej w Dargomyślu, gm. Dębno o pow. 3400 m2 na okres 5 lat

2. działki nr 545/2 położonej w Dargomyślu, gm. Dębno o pow. 2516 m 2 na okres 5 lat

3. działki nr 545/3 położonej w Dargomyślu, gm. Dębno o pow. 144 m 2 na okres 5 lat

4. części działki nr 539/2 położonej w Dargomyślu o pow. 2200 m 2 na okres 5 lat

5. części działki nr 81 położonej w Dębnie, obręb 6 o pow. 215 m 2 na okres 5 lat

6. działki nr 371/1 położonej w Dębnie, obręb 4 o pow. 766 m 2 na okres 5 lat

7. część działki nr 798 położonej w Dębnie, obręb 5 o pow. 1000 m 2 na okres 5 lat

8. część działki nr 549/54 położonej w Dębnie, obręb 5 o pow. 18000 m 2 na okres 5 lat

9. część działki nr 401/1 położonej w Dębnie, obręb 5 o pow. 118 m 2 na okres 5 lat

10. działki nr 143/2 położonej w Dębnie, obręb 3 o pow. 1374 m 2 na okres 5 lat

11. działki nr 322 położonej w Dębnie, obręb 5 o pow. 3137 m 2 zabudowanej pawilonami

handlowymi( targowisko miejskie) na okres 2 lat

12. część działki nr 860/15 położonej w Dębnie, obręb 5 o pow. 200 m 2 zabudowanej

pawilonami handlowymi( targowisko miejskie) na okres 2 lat na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXIX/227/2012 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012r.

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca1990 r o samorządzie gminnym Rada ma obowiązek

podejmowania uchwał w sytuacji, gdy po umowie zawartej na okres do trzech lat strony zawierają kolejne umowy dotyczące tej samej nieruchomości. Pierwsza umowa dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat jest zawarta prze burmistrza jednoosobowo, natomiast kolejna już wyłącznie za zgodą rady udzieloną w formie uchwały. Zgodnie z w/w art. Rada może dokonać indywidualnej i konkretnej kontroli każdego przypadku zawarcia pomiędzy tymi samymi stronami kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tych samych nieruchomości.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:56