Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie : zobowiązania Burmistrza Dębna do podjęcia działań w celu rozwiązania porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania przez Powiat Myśliborski zadań Gminy Dębno w zakresie prowadzenia Gimnazjum Publicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy.


Uchwała Nr XXIX/233/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie : zobowiązania Burmistrza Dębna do podjęcia działań w celu rozwiązania porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania przez Powiat Myśliborski zadań Gminy Dębno w zakresie prowadzenia Gimnazjum Publicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 2, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Dębna do podjęcia działań w celu rozwiązania porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania przez Powiat Myśliborski zadań Gminy Dębno w zakresie prowadzenia Gimnazjum Publicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

Id: 61BEBFC6-D065-4EB0-B31D-2D963ED6A15F. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 26-10-2012 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2012 09:39