Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 80/35/2012 Burmistrza Debna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce będącej własnością Gminy Dębno.

ZARZĄDZENIENR 80/35/2012

BURMISTRZA

DĘBNA

z dnia 31 sierpnia  2012 r.

  

w sprawie: ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce będącej własnością Gminy Dębno

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r, . Nr 106 poz. 675, Nr  40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. Nr 567)  ) i art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego /Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm./ oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2008r. Nr 91, poz. 1931/ oraz  Uchwałą Nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 12 lipca 2010 roku Nr 65, poz. 1232/,  zarządza  się co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu (tzn. drogi koniecznej) na działce oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów numerem 943 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW  SZ1M/00036906/9 położonej w Dębnie przy ul. Słowackiego 14  do działek 463/1 i 463/2  o łącznej powierzchni 0,4974 ha polegającą na bezpłatnym i nieograniczonym korzystaniu z w/w działek na rzecz każdoczesnego właściciela działek 463/1 i 463/2 dla których Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi  księgę wieczysta KW  SZ1M/00001982/1 

§ 2

Na każdoczesnego właściciela działek 463/1 i 463/2 zostaje nałożony obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym  ustanowionej drogi koniecznej.

Niniejsza droga została zaznaczona na załączniku mapowym kolorem czerwonym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UM w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 06-09-2012 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 31-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2012 15:12