Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 78/33/2012 Burmistrza Dębna z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR78/33/2012

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110 oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. „b” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na zamianę udziału 1/7 w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Warnice, gmina Dębno, oznaczonej według ewidencji gruntów działki nr 332 o powierzchni 0,0100 ha, stanowiącej własność Gminy Dębno, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00015165/9 na udział 1/3 w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Warnice, gmina Dębno oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr  872 o powierzchni 0,0303 ha,  stanowiącej współwłasność:

- Albiny Krzyżanowskiej,

- Kazimiery Dolaty,

- Jadwigi Marii Kowalskiej,

- Izabeli Dannigkeit,

Dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00015166/6

§ 2

W przypadku wystąpienia różnicy wartości zamienianych nieruchomości różnica ta uregulowana będzie w formie dopłaty jednej ze stron.

Koszty notarialne pokrywają strony po połowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 28-08-2012 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 23-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2012 09:34