Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 74/32/2012 Burmistrza Dębna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 108/3 o powierzchni 0,0209 ha, położonej w Dębnie, obręb 2, przy ul. Chabrowej.

ZARZĄDZENIE NR 74/32/2012

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 14 sierpnia 2012 roku

 

 w sprawie: wykupu działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 108/3 o powierzchni 0,0209 ha, położonej w Dębnie, obręb 2, przy ul. Chabrowej.

  

                Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)    oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów numerem:108/3 o powierzchni  0,0209  ha, położoną w obrębie 2 miasta Dębno przy ul. Chabrowej z przeznaczeniem  pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej, w drodze rokowań z właścicielem.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pługowej m. Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/206/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 roku i położona  jest na obszarze oznaczonym symbolem KD-3 z przeznaczeniem pod drogę gminną  o klasie drogi dojazdowej.

Podziału działki 108/1, z której wydzielona została działka 108/3 dokonano na podstawie decyzji Burmistrza Dębna zatwierdzającej podział nieruchomości z dnia 8 maja 2012 roku, znak: GNiOŚ.6831.43.2011/2012.EN.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 17-08-2012 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 14-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2012 12:56