Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 63/29/2012 Burmistrza Dębna z dnia 24 lipca 2012r.w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębna

Zarządzenie Nr 63/29/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 24 lipca 2012r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębna.

 

Na podstawie art. 18 ust 8, art.18³ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

1 Na terenie  gminy Dębno przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W trakcie przeprowadzania kontroli uwzględnia się wytyczne określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Kontrole będą prowadzone w terminie od dnia ogłoszenia zarządzenia do dnia 31 grudnia 2012r. w wybranych punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, przez członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Dębnie.

3.Upoważnienie imienne dla poszczególnych członków MGKPiRPA w Dębnie jest wydawane przez Burmistrza Dębna, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

4.Kontrola prowadzona będzie, przez co najmniej trzech upoważnionych członków Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie łącznie.

 

§2

1. Harmonogram planowanych kontroli zawierających termin i wykaz punktów wyznaczonych do kontroli zatwierdza Burmistrz Dębna a przekładany jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

2. Zatwierdzony przez Burmistrza Dębna harmonogram planowanej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dębna zostanie opublikowany na internetowej stronie urzędu miejskiego.

3. Zgodnie z art.18³ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. poz. 473 z późn. zm.) do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)

4. Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.) organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

5. W uzasadnionych przypadkach kontrola może nastąpić bez zawiadomienia przewidzianego w ust. 4 o ile przepisy prawa pozwalają odstąpić organowi kontroli od tego obowiązku.

 

§3

1. Z każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń wedle wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. W protokole zamieszcza się również inne ustalenia i informacje, jeżeli istnieje uzasadniona konieczność, w szczególności, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów.

2. Protokół wypełnia się na miejscu kontroli i powinien zawierać odzwierciedlenie stanu faktycznego, bez wniosków i opinii.

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. patologii społecznych w Dębnie

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 26-07-2012 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dutkiewicz 26-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2012 14:15