Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 56/28/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

ZARZĄDZENIENR 56/28/2012

BURMISTRZA

DĘBNA

z dnia 18 lipca 2012 r.

 

 w sprawie:  ogłoszenia  wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

 

           Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r, . Nr 106 poz. 675, Nr  40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. Nr 567/ i art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r  o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity  Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337/ oraz Uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość lokalową wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  UM  w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia nr 56/28/2012

Burmistrza Dębna

z  dnia 18 lipca  2012r.

 

W Y K A Z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

1. Gmina Dębno, miejscowość Dyszno 41        Dz. Nr 291     pow. 0,0758 ha        KW SZ1M/00031162/6

 

Lokal użytkowy po byłym sklepie, położony na parterze budynku nr 41. Lokal składa się z 3 pomieszczeń użytkowych  o łącznej powierzchni użytkowej 84,72m2.

Do lokalu przynależy udział w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 55,80m2

 

 

Nr

Struktura  lokalu

Udział w częściach wspólnych i gruncie

Cena wywoławcza

 

1.

 Pomieszczenie nr 1-   16,99m2

Pomieszczenie nr 2 – 53,13m2

Pomieszczenie nr 3 – 14,60m2

 

2702/10000

 

30.000,00 zł

 

1. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w centrum wsi Dyszno w otoczeniu zabudowy mieszkalnictwa wiejskiego. Dostęp do ruchu kołowego i pieszego dla przedmiotowej nieruchomości dogodny ze względu na bliskie położenie przy ulicy o nawierzchni twardej. Bezpośrednie otoczenie działki na której znajduje się budynek to zabudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta a jej powierzchnia jest zbliżona do płaskiej. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, lokalną kanalizację i energię elektryczną. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalno-użytkowy wolnostojący o 2 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem. Budynek składa się z dwóch obiektów wzajemnie przybudowanych i powiązanych funkcjonalnie. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ,poniemiecki wybudowany w 1911 roku, dobudówka mieszkalna wybudowana ok. 1970r. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną , elektryczną oświetleniową. i ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga prac remontowo-adaptacyjnych polegających na przystosowaniu do funkcji mieszkalnej.

 2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Dębno. Brak jest obecnie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w nieruchomości. Nieruchomość w istniejącym Studium Uwarunkowań
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały NR LVI/402/20010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. oznaczona jest symbolem MU
 i zapisem  tereny zabudowy usługowej.

 3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 4. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego  zorganizowanego, ogłoszonego  i  przeprowadzonego przez Burmistrza Dębna.

 5Cena osiągnięta w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1,  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-07-2012 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 20-07-2012 11:54