Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 54/28/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: nabycia działki oznaczonej nr 238 o powierzchni 0,3600 ha, położonej w obrębie Sarbinowo, Gmina Dębno.

ZARZĄDZENIE NR 54/28/2012

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 18 lipca 2012 r.

 

 w sprawie: nabycia działki oznaczonej nr 238 o powierzchni 0,3600 ha, położonej w obrębie Sarbinowo, Gmina Dębno.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)  oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z późniejszą zmianą z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

 1. Wykupić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem: 238 o powierzchni 0,3600 ha, położoną w obrębie Sarbinowo, Gmina Dębno w celu powiększenia gminnego zasobu nieruchomości za cenę wylicytowaną w przetargu.

2. Brak obecnie obowiązującego planu dla tego terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonego uchwała nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27.05.2010r. załącznik nr 2 działka 238 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R i zapisem: tereny rolnicze.

3. Nabycie powyższej nieruchomości pozwoli na dokonanie zamiany gruntu położonego we wsi Sarbinowo niezbędnego do realizacji celu publicznego – powiększenia terenu sportu i rekreacji, tj. boiska sportowego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 18-07-2012 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 14:15