Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.


Uchwała Nr XXV/199/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Dębnie 

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu w wysokości 50% różnicy między tymi wartościami. 

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed 
i po podziale. 

§ 3. Opłata adiacencka będzie ustalana jeżeli przemawiać będzie za tym interes gminy, tj. uzyskane korzyści będą wyższe od poniesionych kosztów związanych z wycenami nieruchomości. 

§ 4. Tracą moc uchwały Nr XXXIX/275/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2009r. roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz uchwała Nr XXXIX/274/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest konsekwencją utrwalonego orzecznictwa SKO w Szczecinie na temat publikacji Uchwał w Dzienniku Urzędowym. Powyższe nie zmienia stawek procentowych opłat adiacenckich stosowanych w chwili obecnej. Nadaje Uchwale status prawa miejscowego poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Id: 765DCC2A-2308-49CC-9BEE-C0DFB17E93E6. Podpisany

Strona

 

 

Id: 765DCC2A-2308-49CC-9BEE-C0DFB17E93E6. Podpisany

Strona

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-07-2012 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 18-07-2012 09:36