Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy dla nowych ulic w mieście Dębno.


Uchwała Nr XXV/194/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy dla nowych ulic w mieście Dębno.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r., Dz. U. Nr 62, poz.558 z 2002r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 214, poz.1806 z 2002r.,Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003r., Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2004r.,Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806, poz.1806 z 2004r., Dz. U .Nr 172, poz. 1441, z 2005r., Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006r., Dz. U. Nr 175, poz.1457 z 2006r., Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Dz. U. Nr 48, poz. 327 z 2007r., Dz. U. Nr 138, poz. 974 z 2007r., Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111,Nr 223,poz.1458 z 2008r,Dz.U Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241 z 2009 r. Dz. U Nr 28,142 i Nr 28,poz.142 i 146 z 2010 r, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U Nr 40, poz. 230, Dz. U Nr 117 poz.679, Dz. U Nr 134, poz. 777, Dz. U Nr 21 poz.113, Dz. U Nr 217, poz. 1281; Dz. U. Nr 149 poz. 887; Dz. U z 2012.05.22 poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla ulicy stanowiącej własność Gminy Dębno położonej w północnej części miasta, prostopadłej do ulicy Chabrowej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 122/12; 123/16; 256, obręb 2 nadaje się nazwę:Lawendowa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Dla działek 122/12; 123/16; 256 położonych prostopadle do ulicy Chabrowej propozycje nazwy podał właściciel jednej z nieruchomości przyległej do drogi, w/w działka stanowi własność gminy. Nazwa nawiązuje tematycznie do istniejących nazw w tym obszarze- nazwy pochodzące od kwiatów polnych. Proponuje się nazwę Lawendowa; Rumiankowa; Konwaliowa 

Id: 8E4CC4BB-A623-41BC-B35F-87AE3A10FFC3. Podpisany

Strona

 

 

Id: 8E4CC4BB-A623-41BC-B35F-87AE3A10FFC3. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-07-2012 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-07-2012 08:13