Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/175/2012 w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie


UCHWAŁA NR XXII/175/2012

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
z dnia 26 kwietnia
2012 r.

w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Na podstawie art. 8 ust.2 a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591), art. 47 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz art. 220 w związku z art.216 ust.2 pkt. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Dębno na 2012 r.:

- w kwocie 9 000,00 zł, jakie Gmina Dębno udziela dla powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie - utrzymanie części etatu psychologa w 2012 roku.

§ 2

Burmistrz Dębna w imieniu Gminy zawrze z Powiatem porozumienie określające zasady, tryb przekazania i rozliczenia dotacji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Dotacja przekazana Powiatowi zostanie przeznaczona na utrzymania 0,5 etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie oddelegowanego do pracy w szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym, celem udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-05-2012 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2012 10:02