Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.


UCHWAŁA Nr XXII/178/2012

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali

mieszkalnych.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r, . Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z art.68 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337/ u c h w a l a s i ę, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty w wys. 50 % przy sprzedaży

samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dębno, na rzecz najemcy tego

lokalu położonego w Dębnie przy ul. Chojeńskiej 5/4

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

1. Najemca lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Chojeńskiej 5/4 zwrócił się z prośbą
o
nabycie nieruchomości lokalowej której jest głównym najemcą .

 

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie 85% bonifikaty. W uzasadnieniu podał, że pismo o kupno lokalu złożył już w 1995r. jednak wówczas zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna budynek ten przeznaczony był do rozbiórki i kupno lokalu było niemożliwe. Ponadto najemca zwrócił uwagę, że budynek jest w złym stanie technicznym spowodowanym dużym natężeniem ruchu przy ulicy Chojeńskiej. Najemca stwierdził iż taki stan rzeczy powoduje, że budynek w najbliższym czasie będzie wymagał wzmocnienia fundamentów, naprawę elewacji oraz zagospodarowanie obejścia wokół budynku. Ponadto najemca zwrócił uwagę na fakt, że w mieszkaniu nie było łazienki oraz centralnego ogrzewania i musiał je zrobić we własnym zakresie.

Powyższe podanie o udzielenie bonifikaty dotyczy wniosku o wykup lokalu, które wpłynęło w 2011 r. Z tego względu dla lokali wybudowanych przed 1945r. proponuję zastosować bonifikatę w wys. 50%. wartości nieruchomości.

 

Należy zauważyć , że stan techniczny lokali jest jednym z elementów wpływających na wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości uwzględnił stan techniczny lokalu wprowadzając stosowne poprawki obniżające jego wartość.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-04-2012 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 27-04-2012 09:38