Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat


UCHWAŁA NR XXII/176/2012

Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia
26 kwietnia 2012r.

 

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175, poz. 1457 , Nr 181,poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241, Nr 28, poz. 142,146 Nr106 poz. 675,

z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz.113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887), uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.

Nieruchomości położone są w :

1.Dębnie, obręb 4 o nr ewidencyjnym 366/13 (część działki) o pow. 149,41 m2 na okres 3 lat

2. Dębnie, obręb 4 o nr ewidencyjnym 390/22 (część działki) o pow. 34,74 m 2 na okres 3 lat

3 Dębnie, obręb 4 o nr ewidencyjnym 143 (część działki) o pow. 482 m 2 na okres 3 lat

4. Dębnie, obręb 5 o nr ewidencyjnym 7/6 (część działki) o pow. 38,36 m 2 na okres 3 lat

5. Dębnie, obręb 5 o nr ewidencyjnym 549/54(część działki) o pow. 482 m 2 na okres 5 lat

6. Dębnie, obręb 6 o nr ewidencyjnym 163/5 (część działki) o pow. 28 m 2 na okres 5 lat

7. Cychrach, gm. Dębno o nr ewidencyjnym 824/4( część działki) o pow. 1500 m 2 na okres 5

lat

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012roku.

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca1990 r o samorządzie gminnym Rada ma obowiązek

podejmowania uchwał w sytuacji, gdy po umowie zawartej na okres do trzech lat strony zawierają kolejne umowy dotyczące tej samej nieruchomości. Pierwsza umowa dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat jest zawarta prze burmistrza jednoosobowo, natomiast kolejna już wyłącznie za zgodą rady udzieloną w formie uchwały. Zgodnie z w/w art. Rada może dokonać indywidualnej i konkretnej kontroli każdego przypadku zawarcia pomiędzy tymi samymi stronami kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tych samych nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-04-2012 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 27-04-2012 09:37