Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.


Uchwała Nr XX/145/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r /Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku § 94 ust 1 uchwały nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 z dnia 7 maja 2010r. poz.659 zmieniony uchwałą RM w Dębnie Nr LXII/458/2010 z 30 września 2010r. Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 113 z dnia 12 listopada 2010r. poz. 2078), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2012 ROK

 

MIESIĄC

TEMATY

DATA KONTROLI


STYCZEŃ

1/ Opracowanie planu pracy komisji na 2012r 


16.I.2012r 


LUTY

1/ Przygotowanie sprawozdania z działalności KR za 
2011 r 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


17.II.2012 r 


MARZEC

1/ Kontrola wykorzystania środków przekazane z budżetu gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy ( sołectwo Ostrowiec, Cychry, Barnówko, Różańsko, Dolsk, Smolnica, Dargomyśl)za 2011 r. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


19 - 23. III.2012 r 


KWIECIEŃ

1/ Kontrola realizacji i wykonania wniosków i zaleceń KR 
za 2011 r 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


16 -20. IV.2012 r 


MAJ

1/ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r - 
wypracowanie opinii do RIO. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM 


14 - 19.V.2012 r 


CZERWIEC

1/ Kontrola w zakresie ściągalności czynszów i innych 
opłat w DTBS. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


11 - 16.VI.2012 r 


LIPIEC


PRZERWA URLOPOWA

 


SIERPIEŃ

1/ Kontrola w zakresie bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Dębno. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM 


20 - 24.VIII.2012 r 


WRZESIEŃ

1/ Kontrola w zakresie bezpiecznego korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Dębno. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM 


10 - 14.IX.2012 r 


PAűDZIERNIK

1/ Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań 
inwestycyjnych w 2012 r. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM 


15-19.X.2012 r 


LISTOPAD

1/ Kontrola skutków wprowadzenia nowych opłat za 
przedszkole w 2012 r. 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


12-16. XI.2012 r 


GRUDZIEŃ

1/ Kontrola bieżącej działalności OSiR za 2012 r 
2/ Zadania bieżące na zlecenie RM. 


10-14.XII.2012 r. 

 

Id: B580020B-DDEB-40DF-B34D-107BB2B63D9B. Podpisany

Strona

 

 

Id: B580020B-DDEB-40DF-B34D-107BB2B63D9B. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:26