Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno


Uchwała Nr XX/158/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458) oraz § 17 i § 28 Statutu Sołectwa Mostno stanowiących załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/421/2003 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 nr 34 poz. 510), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Sołectwa Mostno w okresie od 24 lutego 2012r. do 31 marca 2012r.. na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 

§ 2. Powiadomienie mieszkańców Sołectwa o zarządzeniu wyborów określa się na 7 dni przed datą wyborów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń. 

 


 

Uzasadnienie

W związku z faktem, iz na zebraniu wiejskim w Mostnie, w dniu 13 lutego 2012r. Rada Sołecka nie otrzymała skwitowania za rok 2011, należy zwołać zebranie wiejskie celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Mostno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 2F90B445-830B-43D9-B5C6-6C28E6B1333F. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 2F90B445-830B-43D9-B5C6-6C28E6B1333F. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-02-2012 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 27-02-2012 15:27