Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/1/2012 Burmistrza Dębna z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie: wykupu działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 561/39 o pow. 0,0239 ha, nr 774/4 o pow. 0,0124 ha, nr 774/6 o pow. 0,0017 ha, nr 699/2 o pow. 0,0264 ha, nr 8/4 o pow. 0,0098 ha, nr 94/8 o pow. 0,0129 ha, nr 94/10 o pow. 0,0116 ha, 94/12 o pow. 0,0083 ha, położonych w obrębie 5 i 2 m. Dębno.

ZARZĄDZENIENR 4/1/2012

BURMISTRZADĘBNA

z dnia 3 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: wykupu działek  oznaczonych według ewidencji gruntów nr 561/39 o pow. 0,0239 ha, nr 774/4 o pow. 0,0124 ha, nr 774/6 o pow. 0,0017 ha, nr 699/2 o pow. 0,0264 ha,  nr 8/4 o pow. 0,0098 ha, nr 94/8 o pow. 0,0129 ha, nr 94/10 o pow. 0,0116 ha, 94/12 o pow. 0,0083 ha,  położonych w obrębie 5 i 2 m. Dębno.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z późniejszą zmianą z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

1. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  561/39 o powierzchni  0,0239 ha, położoną w obrębie 5 miasta Dębno w rejonie ulicy Dargomyskiej z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań z właścicielem.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2010 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 2KDD  – z  przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00030436/1.

2. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  774/4 o powierzchni 0,0124 ha, położoną w obrębie 5 miasta Dębno w rejonie ulicy Piasecznej z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań z właścicielem.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 017KDD  – z  przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00027482/4.

3. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  774/6  o powierzchni 0,0017 ha, położoną w obrębie 5 miasta Dębno w rejonie ulicy Piasecznej z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań ze współwłaścicielami.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 017KDD – z przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00016033/2.

4. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  699/2  o powierzchni 0,0264 ha, położoną w obrębie 5 miasta Dębno w rejonie ulicy Pułaskiego z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań z współwłaścicielami.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 017KDD – z  przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00018492/1.

5. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  8/4 o powierzchni  0,0098 ha, położoną w obrębie 5 miasta Dębno w rejonie ulicy Rubinowej z przeznaczeniem  terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej stanowiącej własność Gminy w celu zapewnienia wymogów działki budowlanejw drodze rokowań z właścicielem.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chojeńskiej miasta Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.11.2000 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem MJ-4  – z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00016602/.

6. Wykupić działkę oznaczoną zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  94/8 o powierzchni 0,0129 ha, położoną w obrębie 2 miasta Dębno w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań z właścicielem.

Działka wydzielona została zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pługowej miasta Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/206/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 roku i położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem KD-5  – z  przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowa działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00029866/.

7. Wykupić działki oznaczone zgodnie z  ewidencją gruntów numerem:  94/10 o powierzchni 0,0116 ha oraz 94/12 o powierzchni 0,0083 ha,  położone w obrębie 2 miasta Dębno w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem  pod drogę gminną,   w drodze rokowań z właścicielem.

Działki wydzielone zostały zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pługowej miasta Dębna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/206/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 roku i położone są  na obszarze oznaczonym symbolem KD-5  – z  przeznaczeniem pod drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. Przedmiotowe działki posiadają urządzoną Księgę Wieczystą KW SZ1M/00020125/5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-01-2012 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2012 12:32