Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/136/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Mostno na działalność Sołtysa.


Uchwała Nr XVIII/136/2011
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Mostno na działalność Sołtysa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. . Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kazimierza Kasprowiaka - Sołtysa wsi Mostno, złożonej przez mieszkańców wsi Mostno i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Dębnie uznaje skargę za nieuzasadnioną w części dotyczącej prowadzenia dokumentacyjnego zebrań wiejskich z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie uznaje skargę za uzasadnioną w części dotyczącej zachowania się sołtysa w stosunku do mieszkańców podczas zebrań wiejskich. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Mieszkańcy wsi Mostno złożyli w dniu 7 listopada 2011 r. skargę na sołtysa wsi Mostno, że nie powiadamia członków Rady Sołeckiej o zebraniach wiejskich - zgodnie z zapisami § 9 ust. 4 zawiadomienia o zebraniu winny być wywieszone na tablicach ogłoszeń - takowe zawiadomienia były wywieszane na 7 dni przed zebraniem/ ust. 3 tegoż §/ . Ponadto zarzucono, że sekretarzem zebrania jest zawsze ta sama osoba, sekretarz, według protokołów dostarczanych do Urzędu, jest wybierany każdorazowo przez zebranie wiejskie w głosowaniu. Zarzucono również panu sołtysowi, iż to on prowadzi zebrania wiejskie, zgodnie z § 12 ust.1 statutu sołectwa „zebranie wiejskie z zastrzeżeniem §24 prowadzi sołtys”, zastrzeżenie to dotyczy zebrań wyborczych, na zebraniu wyborczym w marcu tego roku, przewodniczący zebrania został wybrany przez zebranie wiejskie. Zarzuty podnoszone przez członków Rady Soleckiej dotyczyły również zebrania, które miało się odbyć w dniu 31 października , jednakże do Urzędu w dniu 29 listopada wpłynęło pismo sołtysa K. Kasprowiaka, iż to zebranie nie odbyło się z powodu zamieszania panującego przed nim. W opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie przestrzegania procedur skarga jest nieuzasadniona.W zakresie zaś zachowania się Sołtysa podczas zebrań wiejskich w stosunku do niektórych mieszkańców Komisja uznaje skargę za zasadną, w związku z tym, iż stanowisko Sołtysa wiąże się z pełnieniem funkcji zaufania publicznego, sołtys powinien przestrzegać norm nie tylko prawnych, ale i etyczno-moralnych. 

Id: STHHW-HQIMO-DDQTH-XQEAF-NSQDC. Podpisany

Strona

 

 

Id: STHHW-HQIMO-DDQTH-XQEAF-NSQDC. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-12-2011 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 28-12-2011 09:12