Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 126/51/2011 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie Nr 126/51/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.),art. 15 ust 2 a-2 f ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr LXIII/473/2010 z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2011 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

? Powołuje się w skład Komisji Oceniającej ofertę na realizację zadań publicznych:

Zadanie nr 1: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”

- realizacja II etapu trasy turystycznej „Spacer po mieście”

Komisja Oceniająca w składzie:

 1. Emilia Jenda

 2. Joanna Stąsiek

 3. Iwona Pludra

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 126/51/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 30.11.2011

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ofert na realizację zadań publicznych.

 2. Komisja Oceniająca powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu wskazanych przez Burmistrza.

 3. Każdy członek Komisji Oceniającej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

 5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 8. Protokoły spotkań komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Komisja Oceniająca może obradować i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 10. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

Załącznik nr 1 do

Regulaminu

Załącznika nr 1

do Zarządzenia nr 126/51/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 30.11.2011

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Dębno, dn…………………. ………………………………..

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 06-12-2011 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2011 12:39