Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.


 

DZ. URZ. WOJ. 2012.14
Ogłoszony: 2012-01-11
 

 

Uchwała Nr XVII/123/2011
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. 2002r. Nr 23, poz. 320; Dz.U. 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz.U. 2001r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. 2002r. Nr 153, poz. 1271;Dz.U. 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz.U. 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz.U. 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz.U. 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz.U. 2006r. Nr 181, poz. 1337; Dz.U. 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz.U. 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz.U. 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. 2008r. Nr 180, poz. 1111; Dz.U. 2008r. Nr 223, poz. 1458; Dz.U. 2009r. Nr 52, poz. 420; Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. 2010r. Nr 28, poz. 142; Dz.U. 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. 2010r. Nr 106, poz. 675; Dz.U. 2010r. Nr 40, poz. 230; Dz.U. 2011r.Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (J.t.Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220; zm.: Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz.170; Nr 94, poz 549), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomnik przyrody (dąb szypułkowy Quercus robur L.) pod nazwą „Dąb DARGO” o obwodzie 420cm, średnicy 133 cm, wysokości 26 m, znajdujący się na działce nr 574 w obrębie ewidencyjnym Dargomyśl, której właścicielem jest Gmina Dębno. Lokalizację i opis pomnika stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. W stosunku do pomnika wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 

3) uszkodzenia i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; 

5) wylewania gnojowicy; 

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 3. Ustanowienie pomnika przyrody ma na celu zachowanie szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-pamiątkowych obiektu objętego ochroną. 

§ 4. Nadzór i pielęgnację nad pomnikiem powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/2011
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 30 listopada 2011 r.

POMNIK PRZYRODY

POMNIK PRZYRODY NA TERENIE GMINY DEBNO, wieś Dargomyśl, dz.nr 574, obręb ewidencyjny Dargomyśl 

 


l.p

LOKALIZACJA

 

 

 


GATUNEK

WYMIARY

 

 

 

Nr 
działki

Obręb ewidencyjny

Położenie 
geografi- 
czne

Właściciel 
gruntu

 

Wiek 
(lata)

Obwód 
w cm

Wys. 
(m)

1.

574 

Dargomyśl 

N:52o 42' 22 
E:14o 38' 44 
 

Gmina 
Dębno 

DĄB szypułkowy 
Quercus robur L.

ok.250 

420 

26 

 


 

0x01 graphic

 


 

0x01 graphic

 


 

0x01 graphic

 


 

0x01 graphic

 

 


 

0x01 graphic

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

Id: HZREU-ULSNL-SRRCI-VEVRG-EHGRD. Podpisany

Strona

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-12-2011 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 01-03-2012 13:54