Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 121/48/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Dębnie.


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 121/48/2011

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Na podstawie art. 33 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

Informacje ogólne

§1. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębnie korzystający ze sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania Urzędu Miejskiego stosują zasady korzystania i obsługi sprzętu komputerowego określone niniejszym zarządzeniem.

 1. Przestrzeganie zasad określonych niniejszym zarządzeniem należy do podstawowych obowiązków pracowników, o których mowa w ust 1.

 2. Informacji, wyjaśnień i porad w zakresie realizowania postanowień niniejszego zarządzenia udzielają informatycy Urzędu.

Korzystanie z komputerów oraz urządzeń peryferyjnych

§2. 1. Zabrania się dokonywania zmian w ustawieniach systemowych komputerów, w szczególności: ustawień

BIOS-u, ustawień systemu operacyjnego, ustawień sieci komputerowej, oraz instalacji urządzeń zewnętrznych.

 1. Zabrania się samodzielnego otwierania obudowy komputera oraz innych urządzeń peryferyjnych (np. monitorów, drukarek, myszy), demontażu lub wymiany części, przemieszczania sprzętu komputerowego.

 2. Uprawnionymi do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 2, na warunkach określonych warunkami gwarancji sprzętu, są informatycy Urzędu.

 3. Zabrania się niszczenia lub usuwania z obudowy sprzętu komputerowego wszelkich oznaczeń producenta, numerów seryjnych, ewidencyjnych, oraz nalepek licencyjnych.

 4. Zabrania się użytkownikom udostępniania haseł dostępu, przechowywania haseł w miejscach widocznych, pracy przy stanowisku osobom nieupoważnionym, oraz pozostawienia włączonego komputera umożliwiającego pracę na nim przez osoby nieupoważnione.

 5. Zabrania się instalowania w systemach komputerowych programów, na które Urząd w Dębnie nie posiada licencji.

 6. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy także gier komputerowych i programów tzw. freeware i shareware (darmowych i o ograniczonym bezpłatnym prawie korzystania).

 7. Dopuszcza się instalację programów, o których mowa w ust. 6, o ile warunki licencji na te programy tak stanowią, po wyrażeniu pisemnej zgody na instalację przez informatyków oraz przełożonych.

 8. Uprawnionymi do instalacji lub aktualizacji programów komputerowych są informatycy, lub inne osoby upoważnione przez Burmistrza.

 9. Pracownik ma prawo korzystać z programów komputerowych zainstalowanych na komputerze oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych, w zakresie ich przeznaczenia, z wyjątkiem używania ich w prywatnych celach zarobkowych.

 10. Zabrania się przechowywania w pamięci komputera, ściągania z Internetu, kopiowania oraz udostępniania innym plików, które mogą być nielegalne lub naruszać prawa autorskie ich właścicieli (np. pliki muzyczne, filmy, zdjęcia, pirackie wersje oprogramowania komputerowego) oraz innych treści naruszające obowiązujące przepisy prawa (np. pornografia dziecięca, treści nawołujące do nienawiści itp.).

 11. Korzystanie z dyskietek i innych nośników danych dopuszczalne jest po wcześniejszym sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

 12. Pracownik, w którego dyspozycji pozostaje komputer ma obowiązek wyłączyć go po zakończeniu pracy wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi (np. monitory, drukarki, zasilacze UPS, listwy przeciwprzepięciowe).

Korzystanie z sieci komputerowej i dostępu do Internetu

§3. 1 Zabrania się wykorzystywania gniazd elektrycznych sieci komputerowej w celu zasilania innych urządzeń niż komputery i peryferia komputerowe (np. czajniki, grzejniki itp)

 1. Zabrania się przerabiania gniazd sieci komputerowej, okablowania, usuwania oznaczeń infrastruktury sieciowej.

 2. Zabrania się wykorzystywania komputerów, sieci komputerowej Urzędu oraz sieci Internet do przeprowadzania ataków na inne komputery w sieci lokalnej oraz w sieci Internet.

 3. Dozwolone jest korzystanie z sieci Internet jedynie w ramach wykonywania czynności służbowych.

 4. Zabrania się przeglądania stron o treści pornograficznej, nawołujących do nienawiści na tle rasowym,

religijnym itp.

 1. Zabrania się korzystania z portali społecznościowych, randkowych, aukcyjnych, gier internetowych.

 2. Komunikatory internetowe mogą być używane tylko za zgodą kierownictwa i tylko w celach służbowych.

 3. Po odebraniu poczty elektronicznej zawierającej załącznik, której nadawca bądź charakter poczty budzą podejrzenia należy niezwłocznie taki list usnąć bez jego otwierania.

Kontrole

§4.1. W celu badania przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem przeprowadza się kontrole. Czynności kontrolne przeprowadzają informatycy.

 1. Do czynności kontrolnych może być stosowane oprogramowanie zainstalowane na komputerze, monitorujące legalność oprogramowania oraz kontrolujące czynności wykonywane przez użytkownika, w tym również sprawdzające wyświetlane strony internetowe.

 2. W czasie przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji stanowisk komputerowych informatycy kontrolują przestrzeganie niniejszego zarządzenia.

 3. W przypadku wykrycia niezgodności informuje się o tym fakcie pracownika, bezpośredniego przełożonego pracownika, Sekretarza i Burmistrza.

Dokumentacja

§5. 1. Zestawy komputerowe użytkowane w Urzędzie posiadają swoje metryki.

 1. Metryki prowadzone są przez informatyków.

 2. Metryki zawierają informacje: imię i nazwisko użytkownika, numer inwentarzowy każdego elementu wchodzącego w skład zestawu komputerowego, numer pokoju, zainstalowane oprogramowanie, elementy komputera i inne informacje.

 3. W treści metryki zawarte są również oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego zarządzenia.

 4. Metryki sporządzane są przez informatyków, opatrzone są podpisem osoby sporządzającej i użytkownika zestawu.

 5. W przypadku zmiany informacji zawartych w metrykach, dokumenty są aktualizowane lub wykonywane na nowo.

Postanowienia Końcowe

§7. 1. Postanowienia niniejszego zarządzenia określające obowiązki pracowników odnoszą się w tym zakresie także do osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz informatykom.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-11-2011 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2011 08:56