Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 120/47/2011 Burmistrza Dębna z dnia 07.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej.

ZARZĄDZENIENR 120/47/2011

BURMISTRZA  DĘBNA

z dnia 7 listopada 2011 r.

 

w  sprawie:  ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 ,  z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, N 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113/   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110/ oraz § 5 ust1 i ust 2 lit. „b” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i  obciążania   nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze  przetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przeznaczoną pod zabudowę usługową z dozwoleniem lokalizacji mieszkań na potrzeby właściciele usług.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§  3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 §  4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 09-11-2011 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2011 11:20