Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NR XIV/90/2011 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości


 

Typ aktu: Uchwała
Publikacja: Dz.Urz.Woj.Zach-Pom. 2011.118.2153
Organ wydający: Rada Miejska w Dębnie
Data ogłoszenia: 2011-10-07 

UCHWAŁA NR XIV/90/2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 102, poz. 584) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  1. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  2. Budynki lub ich części i grunty stanowiące własność komunalną, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  3. Budynki lub ich części i grunty związane wyłącznie z kulturą fizyczną i sportem za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  4. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  5. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby świetlic wiejskich za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  6. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

  7. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach niesklasyfikowanych, wykorzystywanych, przez podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne, wyłącznie do działalności rolniczej.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/229/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.12.2004 r. Nr 91, poz. 1813).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 07-09-2011 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 22-12-2011 09:21