Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XIV/92/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA Nr XIV/92/2011           
RADY MIEJSKIEJ w Dębnie
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia  zgody na udzielenie przez Burmistrza  Dębna bonifikat  przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009r, Dz.U Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010r., Nr 106 poz. 675, Nr  40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) w związku z art.68 ust 1  pkt  7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Nr 64 poz. 341 z 2011r.,  Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732)                            u c h w a l a      s i ę,    co następuje:           
   
   
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez  Burmistrza   Dębna bonifikat    w  wys. 50 % przy sprzedaży   samodzielnych lokali mieszkalnych  stanowiących własność  Gminy Dębno, na rzecz najemców tych lokali położonych w Dębnie przy ul. Racławickiej 26/3 oraz Słowackiego 52/12.    

§ 2. Cena sprzedaży nieruchomości  może być rozłożona na raty, nie  dłużej  jednak niż na   10  lat, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 20 %  kwoty przypadającej do zapłaty. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu  w wysokości pełnej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 § 3. Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie
mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie


1. Najemczyni lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Racławickiej 26/3 zwróciła się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej  której jest głównym najemcą.

Najemczyni lokalu  mieszkalnego zwróciła się z prośbą o udzielenie bonifikaty jednak nie podała jej wysokości. W uzasadnieniu podała, że jest matką samotnie wychowującą trójkę dzieci i osiąga niewielkie dochody.

Powyższe podanie o udzielenie bonifikaty dotyczy wniosku o wykup lokalu, które wpłynęło w 2011r.   Z tego względu  dla lokali wybudowanych przed 1945r. proponuję zastosować  bonifikatę w wys.  50% wartości nieruchomości.

2. Najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Słowackiego 52/12 zwrócili się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej, której są głównymi najemcami.

Najemcy lokalu  mieszkalnego  zwrócili się z prośbą o udzielenie  maksymalnej wysokości bonifikaty jednak nie podali jej wartości. Prośbę swoją uzasadnili tym, że przeprowadzili bardzo kosztowny remont mieszkania po tym jak dostali w/w lokal w umowę najmu. Przedstawili protokół zdawczo-odbiorczy poświadczający, że mieszkanie było w opłakanym stanie technicznym. Ponadto przedłożyli dokumenty i karty informacyjne leczenia szpitalnego obojga dzieci nadmieniając, iż ich  leczenie pochłania znaczną część ich środków finansowych.

Powyższe podanie o udzielenie bonifikaty dotyczy wniosku o wykup lokalu, które wpłynęło  w 2010r.  Z tego względu  dla lokali wybudowanych przed 1945r. proponuję zastosować  bonifikatę w wys.  50% wartości nieruchomości.
       
Należy zauważyć, że stan techniczny lokali jest jednym z elementów wpływających na wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości uwzględnił stan techniczny lokalu wprowadzając stosowne poprawki obniżające jego wartość.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 05-09-2011 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2011 11:18