Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIII/84/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LX/436/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 9 sierpnia 2010r dotyczącej przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Mostno na lata 2010-2015"


Uchwała XIII/84/2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LX/436/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 9 sierpnia 2010r dotyczącej przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Mostno na lata 2010-2015”.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr

162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007

r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z §10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U. Nr 38, poz. 220 i Nr

156, poz. 974, z 2010 r. Nr 65, poz. 417) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do nazwy oraz zapisów w „Planie Odnowy Miejscowości

Mostno na lata 2010 - 2015”, podjętego uchwałą LX/436/2010 Rady Miejskiej w Dębnie

z dn. 9 sierpnia 2010r.w zakresie:

  1. Tytuł dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Mostno na lata 2010 - 2015” otrzymuje brzmieniePlan Odnowy Miejscowości Mostno 2010-2017”.

  2. Wprowadza się punkt VIII Opis i charakterystyka obszarów.

  3. Rozszerza się punkt VII szczegółowe opisy wszystkich wymienionych

w harmonogramie wdrażania planu zadań.

§2. Nowe brzmienie Plan Odnowy Miejscowości Mostno 2010-2017” uwzględniające wyżej wymienione zmiany stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt ”Rozbudowa obiektów kulturalnych i rewitalizacja centrów wsi w Gminie Dębno”, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do POM. Zakres zmian obejmuje opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, oraz określenie zadań i przedsięwzięć, które będą realizowane w okresie, co najmniej 7 lat.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 24-08-2011 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 22-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2011 09:55