Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr IX/54/2011 w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2011r. nr 73 poz. 1363

UCHWAŁA NR IX/54/2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

 

 

w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art.6 ust.12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245,
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655;
z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art.6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Dębno pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psa - od osób fizycznych.

 

§ 2. Inkasentami w poszczególnych sołectwach ustala się osoby wymienione w załączniku Nr 1.

 

§ 3. Z tytułu inkasa należności określonych w § 1 inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od pobranych kwot.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 71 poz. 1137, z 2008r. Nr 49, poz. 1062, z 2009r. Nr 18, poz. 718).

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

 

 

U Z A S A D N I E N I E:

Uchwałę przedłożono w związku ze zmianami na stanowiskach sołtysów po przeprowadzonych w miesiącach luty-marzec wyborach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 14-06-2011 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 27-06-2011 09:29