Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr X/61/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR X/61/2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 26 maja 2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 120; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52 poz. 420, z 2010r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, 146 Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 40 poz. 230 z póź. zm.), art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 oraz Dz. U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307 Nr 200 poz. 1323), oraz §17 ust. 5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego Nr 91 poz. 1931 z dnia 13.11.2008r.), zmienionej uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego Nr 65 poz. 1232 z dnia 12.07.2010r.), uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonej w: obręb Oborzany Gm. Dębno - działki nr 605 i 606 ha o łącznej powierzchni 0,0500 ha zabudowaną świetlicą o powierzchni 233 m? na okres nieoznaczony na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie
mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E

Obecni dzierżawcy nieruchomości wykazanej w uchwale wystąpili do tut. Urzędu o przedłużenie umowy dzierżawy na następne lata. Grunty są zagospodarowane zgodnie z umową dzierżawy. Aby zawrzeć kolejne umowy dzierżawy z tymi samymi stronami dotyczące tych samych nieruchomości po umowach wcześniejszych zawartych na czas określony do lat trzech należy uzyskać zgodę rady w zakresie wykorzystania majątku gminy, bez wymaganej formy przetargowej .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 01-06-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 01-06-2011 11:44