Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dyszno, Gmina Dębno, określonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 187/2.


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dyszno, Gmina Dębno, określonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr:

Dz. nr 187/2 pow. 0,1871 ha Cena wywoławcza 22.500,00 zł

Nieruchomość położona w miejscowości Dyszno. Kształt działki dość foremny zbliżony do trapezu z wyciętym narożnikiem. Powierzchnia działki posiada lekki spadek oraz nierówności w części od strony drogi asfaltowej. Na granicy działki zlokalizowana jest studnia użytkowana przez właściciela nieruchomości przyległej. Na działce znajdują się naniesienia w postaci wiaty gospodarczej o konstrukcji drewnianej, silosy stalowe, które zostaną usunięte do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na działce znajduje się również drzewostan (orzech, śliwa). Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowią tereny zabudowy wiejskiej oraz tereny rolne. Działka posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia wiejskiego.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego ternu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W/w działka sklasyfikowana jest wg ewidencji gruntów jako Bp.

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00044287/2

II. Lokalu użytkowego po byłym sklepie , położonego na parterze budynku nr 41 w m. Dyszno. Lokal składa się z 3 pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 84,72m2.

Nr

Struktura lokalu

Udział w częściach wspólnych

Cena wywoławcza

1.

Pomieszczenie nr 1- 16,99m2

Pomieszczenie nr 2 - 53,13m2

Pomieszczenie nr 3 - 14,60m2

2702/10000

33.000,00zł

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w centrum wsi Dyszno na działce nr 291 o pow. 0,0758 ha dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW SZ1M/00031162/6. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalno-usługowa. Dostęp do ruchu kołowego i pieszego dla przedmiotowej nieruchomości dogodny ze względu na bliskie położenie przy ulicy o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie otoczenie działki, na której znajduje się budynek to zabudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przedmiotowa działka posiada foremny kształt a jej powierzchnia jest zbliżona do płaskiej. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, lokalną kanalizację i energię elektryczną. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalno-użytkowy wolnostojący o 2 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany ok. 1911 roku. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną , elektryczną oświetleniową i ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga prac remontowo-adaptacyjnych polegających na przystosowaniu do funkcji mieszkalnej po uprzednim uzyskaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Brak jest obecnie planów zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. Nieruchomość w istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały NR LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. oznaczona jest symbolem U i zapisem tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

W dniu 19 maja 2011 od godziny 1000 do 1100 istnieje możliwość obejrzenia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 6 czerwca 2011 roku w kasie

Urzędu lub na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny osiągniętej w przetargu na działkę nr 187/2 dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 09-05-2011 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2011 08:37