Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr VIII/46/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego


UCHWAŁA NR VIII/46/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 31 marca 2011

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu

Myśliborskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (tekst jednolity Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651, , Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323)/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska w Dębnie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Dębno darowizny na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów działkami:

  1. nr 415/8 o powierzchni 2,8662, obręb Cychry

  1. nr 415/12 o powierzchni 0,1422 ha, obręb Cychry

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00042996/1

§ 2

Nieruchomości opisane w § 1 będą wykorzystywane na realizacje celów publicznych zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - drogi powiatowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

W dniu 26 marca 2010 roku Starosta Myśliborski zwrócił się wnioskiem o podjęcia działań zmierzających do podziału działki 415/4 na drogę powiatową i gminna i nieodpłatnego przekazania odcinka drogi powiatowej na rzecz powiatu Myślibórz.

Część działki 415/4 położonej w Cychrach, stanowiącą własność gminy jest odcinkiem drogi powiatowej 2139 Z.

Na podatnie Decyzji Burmistrza Dębna zatwierdzającej podział nieruchomości działki nr 415/4 z dnia 31 stycznia 2011r., GNiOŚ.EN.7430/43/2/2010 wydzielone zostały działki 415/8 o pow. 2,8662 ha oraz nr 415/12 o pow. 0,1422 ha, które zgodnie z w/w decyzją przeznaczone są pod drogi powiatowe.

Darowizna nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego prowadzi do pomniejszenia majątku gminy wobec czego, zgoda na jej dokonanie może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę.

Dokonywana darowizna następuję dla zrealizowania przez Powiat Myśliborski celu publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym jest wydzielenie gruntów pod drogi publiczne …”

Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, w którym to zostanie określony cel, na realizację którego nieruchomości są darowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 15-04-2011 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2011 10:34