Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NR VIII/45/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o użytkowanie nieruchomości


UCHWAŁA NR VIII/45/2011

Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o użytkowanie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651, , Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) , oraz §17 pkt. 5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku , zmienionej uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony, uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o użytkowanie nieruchomości położonej w: miejscowości Dębno, obręb 6 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 155 położonej przy ul. Baczewskiego nr 20 ze Stowarzyszeniem Oświatowym w Dębnie na kolejne 10 lat, tj. do 01.04.2021 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E

Obecny użytkownik którym jest Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie wystąpiło do tut. Urzędu o kolejne przedłużenie umowy o użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Baczewskiego nr 20 w Dębnie na potrzeby działalności oświatowej, tj. prowadzenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie jest użytkownikiem w/w nieruchomości od 27 marca 1991 roku. Aby podpisać kolejny aneks do umowy o użytkowaniu ze Stowarzyszeniem Oświatowym w sprawie tej samej nieruchomości na okres kolejnych 10 lat należy uzyskać zgodę Rady w zakresie rozdysponowania majątku gminy, bez wymaganej formy przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 15-04-2011 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2011 10:33