Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

nr VIII/50/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy I Armii na działalność Burmistrza Dębna w sprawie opieszałości załatwiania ich wniosku.


 

 Uchwała Nr VIII/50/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 31 marca 2011r.

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy I Armii na działalność Burmistrza Dębna w sprawie opieszałości załatwiania ich wniosku.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się skargę mieszkańców ulicy I Armii dotyczącą opieszałości działań Burmistrza, w sprawie załatwiania ich wniosku za bezzasadną.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011r., ustaliła, iż niezachowanie terminu do udzielenia odpowiedzi nastąpiło w odrębnym podmiocie prawnym tj. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która to od dnia 10 września 2010r. zajmuje się tą sprawą.

 

§ 2. Argumentację odnośnie braku zasadności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały, a w szczególności zawiadomienie skarżącej o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dębnie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały NrVIII/50/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 31. marca 2011 roku

 

 

Uzasadnienie

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011r. rozpatrzyła skargę mieszkańców ulicy

I Armii i zważyła, co następuje:

Przedmiotem skargi jest opieszałość w załatwieniu wniosku mieszkańców z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie systematycznego zalewania piwnic w ich budynkach mieszkalnych.

Po wysłuchaniu zaproszonych osób i po zapoznaniu się z dokumentacja dotyczącą sprawy komisja ustaliła:

-w dniu 23.08.2010r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo mieszkańców dotyczące zalewania piwnic w budynkach nr 1,3,5,7,9,11, skierowane dekretacją wewnętrzną do Wydziału GNiOŚ;

- w dniu 10.09.2010 r. przedekretowano na Wydział GPiK. W związku z tym, że kanalizacje sanitarne są składnikiem majątku PWiK sp. z o.o., zgodnie z zaleceniem Burmistrza przekazano PWiK sp. z o.o. w celu wykonania kontroli kanalizacji sanitarnej w w/w rejonie;

-w dniu 10.09.2010 r. formalnie podanie zostało przekazane pismem GPiK -7034/I/7/2010 z dnia 10.09.2010 r. ( potwierdzone przyjęciem zwrotnym) celem zajęcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi mieszkańcom.

Ponadto:

-w dniu 01.09.2010 r. wykonano kontrolę i protokoły pokontrolne w dniu 08.09.2010 r. z wezwaniem usunięcia nielegalnego zrzutu wód burzowych do kanalizacji sanitarnej wysłano do właścicieli posesji nr 4, 12, 36 przy ul. I Armii.

Protokół kontrolny 1/9/2010 z dn. 01.09.2010 r. włączenie odwodnienia posesji nr 7 do kanalizacji sanitarnej.

Protokół kontrolny 5/9/2010 z dn. 01.09.2010 r. włączenie ścieków bytowych do kanalizacji burzowej posesji nr 53.

-w dniu 27.10.2010 r. dokonano ponownej kontroli z udziałem pracowników PWiK sp. zo.o. i Urzędu Miejskiego, w wyniku której stwierdzono: w budynkach przy ul. I Armii 4, 12 ,36 odwodnienia budynków zostały odłączone. Dodatkowo włączenie odwodnienia budynku do kanalizacji sanitarnej z posesji nr 9

Właściciele posesji nr 53 i 7 pozostają nadal podłączeni. W stosunku do nich zostanie wszczęte postępowanie z Urzędu Miejskiego, zaś procedurę odłączenia budynku nr 9 przeprowadzi PWiK sp. z o.o. Dębno.

Mając powyższe na uwadze ustalono, iż niezachowanie terminu udzielenia odpowiedzi mieszkańcom nastąpiło w odrębnym podmiocie prawnym tj. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. do którego to Gmina wystąpiła z oficjalną informacją w tej sprawie, o czym przedstawiciele PWiK biorący udział w posiedzeniu zostali poinformowani w związku, z czym uznano skargę mieszkańców na działalność Burmistrza za bezzasadną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 05-04-2011 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 05-04-2011 15:34