Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

IV/24/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Walkowiaka właściciela Zakładu Pogrzebowego ul.Droga Zielona 3/1 w Dębnie na działalność Burmistrza Dębna w sprawie odmowy ustawienia reklam na terenach cmentarzy komunalnych.


 

 

 

Uchwała Nr IV/24/2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 stycznia 2011r.

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Walkowiaka właściciela Zakładu Pogrzebowego

ul.Droga Zielona 3/1 w Dębnie na działalność Burmistrza Dębna w sprawie odmowy

ustawienia reklam na terenach cmentarzy komunalnych.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uznać skargę Pana Dariusza Walkowiaka właściciela Zakładu Pogrzebowego ul.Droga Zielona 3/1 na działalność Burmistrza Dębna w sprawie odmowy ustawienia tablic reklamujących prowadzoną działalność gospodarczą na terenach cmentarzy komunalnych jako bezzasadną.

 

§ 2

 

Argumentację odnośnie braku zasadności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały a w szczególności zawiadomienie skarżącej o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dębnie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr ......../....../2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia ..........2011 roku

 

 

Uzasadnienie

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2011r. rozpatrzyła skargę Pana D. Walkowiaka i zważyła, co następuje:

w dniu 21.06.2010r. Zakład Pogrzebowy Dariusz Walkowiak ul.Droga Zielona 3/1 , 74-400 Dębno zwrócił się z pismem o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam swojej firmy na cmentarzach gminy Dębno w zakresie prowadzonej działalności pogrzebowej w miejscowościach:

1/ Dębno cmentarz przy ul.Kościuszki i ul.Włościańskiej

2/ Cychry

3/ Bogusław

4/ Krześnica

5/ Sarbinowo

6/ Smolnica

7/ Warnice

8/ Różańsko

9/ Dolsk

10/ Dyszno

11/ Oborzany

Pismo złożone przez Pana Dariusza Walkowiaka nie zawierało informacji nt. formy graficznej reklamy. Wniosek został uzupełniony o braki w dniach 26.08.2010r., 15.09.2010r. a także w dniu 11.10.2010r. o nową formę graficzną i nowe wymiary reklamy. Architekt Miejski w wydanej w dniu 06.10.2010r. opinii dotyczącej lokalizacji tablic reklamowych szczegółowo opisał miejsca ich usytuowania. Ze szczególnym naciskiem podkreślał konieczność zachowania powagi, równowagi estetycznej i umiaru w akcentach plastycznych. Cmentarze w Dębnie przy ul.Kościuszki, w Dolsku, Krześnicy wpisane są do rejestru zabytków, a zdecydowana większość cmentarzy z terenu gminy wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków i podlegają ochronie z tego tytułu. Tablice informacyjne tzw. reklamy podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych i związanych z tą działalnością nie spełniały funkcji estetycznych. Po wnikliwym przeanalizowaniu kwestii ustawienia reklam na terenach cmentarzy komunalnych uznano również, że „obwieszanie” cmentarzy tablicami informacyjnymi i reklamami nie wpłynie pozytywnie na wizerunek miejsc spoczynku zmarłych. Cmentarze są miejscem szczególnym ze względu na fakt, że pochowane na nim osoby wymagają
ze strony żyjących oddania im czci i należnej powagi. Wobec powyższych argumentów za najważniejszy uznano szacunek dla zmarłych, a nie korzyści materialne podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Odmowa usytuowania dotyczyła wyłącznie nieruchomości cmentarzy i nie wyklucza usytuowania ich w innych miejscach gminy Dębno, dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze uznano, iż zadanie, jakim jest utrzymanie cmentarzy, należące do zadań własnych gminy, wymagało podjęcia decyzji odmownej. Komisja biorąc pod uwagę charakter miejsca, jakim jest cmentarz - poparła stanowisko Burmistrza, wyrazem, czego jest przedstawiony projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 31-01-2011 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 31-01-2011 16:17