Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 144/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011.


Zarządzenie Nr 144/49/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 13 grudnia 2010r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

Zadanie nr 1 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu

 • Organizacja Dnia Seniora

 • Organizacja imprez turystycznych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Dębno oraz udział; w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 3 000,00zł.

 

Zadanie nr 2 Działania na rzecz osób starszych z zakresu:

 • Prowadzenie chórów emerytów

 • Prowadzenie kursów rozwijających dla seniorów

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 10 800,00 zł.

 

Zadanie nr 3 Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań z zakresu:

 • Promocja krwiodawstwa

 • Organizacja cyklicznych biegów

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 8 500,00zł

 

Zadanie nr 4 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu:

 • zimowy obóz sportowy

 • półkolonie zimowe

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 44 000,00zł

 

Zadanie nr 5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:

 • pomoc osobom chorym na cukrzyce

 • pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 6 000,00zł

 

Zadanie nr 6 Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie:

  • pomoc osobom potrzebującym;

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 7 000,00zł

 

Zadanie nr 7 Rozwój sportu kwalifikowanego

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 285 250,00zł

 

Zadanie nr 8 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 40 000,00zł

 

Zadanie nr 9 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości poprzez:

 • organizowanie spotkań, odczytów, apeli z okazji świąt państwowych
  i wojskowych

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 7 200,00zł

 

Zadanie nr 10 Działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

-samopomoc osób uzależnionych;

-prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 178 000,00zł

 

Zadanie 11 Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w zakresie:

- prowadzenie orkiestry dętej

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 8 000,00zł

 

§2

Treści ogłoszenia i regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 14-12-2010 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 28-12-2010 09:58