Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie Sarbinowo oraz lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 34 w m.Różańsko.


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie Sarbinowo, Gmina Dębno, dz. 479/9 o pow. 0,0907 ha, 479/10 o pow. 0,0919 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomości nie zabudowane położone w miejscowości Sarbinowo w stronę Krześnicy, strona lewa. Kształt działek foremny zbliżony do prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi luźna zabudowa wiejska oraz tereny rolne. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Zagospodarowanie korzystne. Teren działek płaski częściowo porośnięty samosiejkami brzozy, których wiek nie przekracza 10 lat.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego ternu.
Dla przedmiotowych nieruchomości należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy

Działki sklasyfikowane są zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Obręb Sarbinowo, Gmina Dębno

Dz. nr 479/9 pow. 0,0907 ha Cena wywoławcza 16.000,00 zł

Dz. nr 479/10 pow. 0,0919 ha Cena wywoławcza 17.000,00 zł

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00036621/7

II. Lokalu użytkowego po byłej bibliotece, położonego na parterze budynku nr 34. Lokal składa się z 3 pomieszczeń użytkowych i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 64,48m2.

Nr

Struktura lokalu

Udział w częściach wspólnych

Cena wywoławcza

1.

Pomieszczenie nr 1- 22,75m2

Pomieszczenie nr 2 - 23,70m2

Pomieszczenie nr 3 - 16,90m2

WC - 1,13m2

2280/10000

48.000,00zł

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w centrum wsi Różańsko na działce nr 806 o pow. 0,1651 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00030574/0. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalno-usługowa. Dostęp do ruchu kołowego i pieszego dla przedmiotowej nieruchomości dogodny ze względu na bliskie położenie przy ulicy o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie otoczenie działki, na której znajduje się budynek to zabudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, handlu i usług. Przedmiotowa działka posiada foremny kształt a jej powierzchnia jest zbliżona do płaskiej. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, lokalną kanalizację i energię elektryczną. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny wolnostojący parterowy z użytkowym poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany ok. 1900 roku. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną , elektryczną oświetleniową i ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga prac remontowo-adaptacyjnych polegających na przystosowaniu do funkcji mieszkalnej po uprzednim uzyskaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Dębno. Brak jest obecnie planów zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. Nieruchomość w istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały NR LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. oznaczona jest symbolem MN i zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2010 roku (środa) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2010 roku w kasie

Urzędu lub na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do ceny osiągniętej w przetargu na działki nr 479/9 i 479/10 dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 09-11-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2010 11:57