Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 100/35/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: instrukcji opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Zarządzenie NR 100/35/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: instrukcji opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 pkt.1, art.233 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz §1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LXI/442/2010 z dnia 26.08.2010r. Burmistrz Dębna zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się „Instrukcję planowania zadań budżetowych” przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Dębnie, stanowiącą załącznik nr 1, przez jednostki organizacyjne Gminy Dębno stanowiącą załącznik nr 2, przez placówki oświatowo-wychowawcze stanowiącą załącznik nr 3 oraz „Instrukcję do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Dębna do dnia 31 sierpnia przyjmie założenia do projektu budżetu w formie zarządzenia.

§ 3. Ustala się formularze obowiązujące przy opracowywaniu budżetu gminy w układzie zadań:

Instrukcja do planowania zadań budżetowych przez wydziały, jednostki i instytucje kultury:

1)

Formularz F-1/W i F-1/J

-

charakterystyka zadania

2)

Formularz F-2/W i F-2/J

-

plan działania dla zadania budżetowego

3)

Formularz F-3/W i F-3/J

-

zbiorcze zestawienie kosztów zadań

4)

Formularz F-4/W i F-4/J

-

roczne dochody pozyskiwane przez wydziały i jednostki

5)

Formularz F-4/I

-

roczne przychody instytucji kultury

Instrukcja do planowania zadań budżetowych przez placówki oświatowo - wychowawcze:

1)

Formularz E-I, E-IA i E-IB

-

wydatki osobowe nauczycieli

2)

Formularz E-II

-

wydatki osobowe administracji

3)

Formularz E-III

-

wydatki osobowe pracowników obsługi

4)

Formularz E-IV

-

wydatki rzeczowe

5)

Formularz E-KZP

-

karta zadań pośrednich

6)

Formularz E-KZB

-

karta zadań bezpośrednich

7)

Formularz E-ZZ

-

zbiorcze zestawienie zadań realizowanych przez oświatę

Instrukcja do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1)

Formularz Nr 1

-

karta zadania inwestycyjnego

2)

Formularz Nr 2

-

zestawienie zadań inwestycyjnych

3)

Formularz Nr 3

-

karta zadania z udziałem środków UE i innych zagranicznych (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)

4)

Formularz Nr 4

-

zestawienie zadań z udziałem środków UE i innych zagranicznych (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)

5)

Formularz Nr 5

-

umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6)

Formularz Nr 6

-

gwarancje i poręczenia

7)

Formularz Nr 7

-

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

§ 4. Ustala się harmonogram prac nad przygotowaniem projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej tzw. „kalendarium budżetowe”, stanowiący załącznik nr 5
do zarządzenia.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Dębna NR 73/27/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji do opracowywania budżetu gminy w formie zadań oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu począwszy od 2011 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 01-10-2010 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 01-10-2010 11:08