Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 67/28/2010 Burmistrza Dębna z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie w roku szkolnym 2010/2011 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie nr 67 / 28 / 2010

    Burmistrza Dębna z dnia 17 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie w roku szkolnym 2010/2011 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

 

 

Na podstawie § 3.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95 poz. 612 z dnia 28.05.2010r.)  zarządzam, co następuje:

    

§ 1

W roku szkolnym 2010/2011 wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), tj. 351 złotych oraz nie więcej niż 10% uczniów w gminie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w oku szkolnym 2010/2011 w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu gminy Dębno.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Siąkajło 12-08-2010 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 17-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Hanna Siąkajło 12-08-2010 08:44