Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny Na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości położonych przy ul. Dargomyskiej w Dębnie - dz. nr 45/35 i 45/34

 


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny

 

                          

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości położonych przy ul. Dargomyskiej w Dębnie

 

I. Dz. nr  45/35             pow. 0,6661  ha       Cena wywoławcza   225.000,00 zł                 KW   38989

 

II. Dz. nr  45/34    _     pow. 0,6783  ha       Cena wywoławcza   230.000,00 zł                  KW 38989          

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu plus podatek VAT 22% i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Kolejne opłaty roczne  z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 3% ceny gruntu + podatek VAT w wysokości 22% i płatne są z góry do 31 marca każdego roku.

 

Termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomości 3 lata. Termin zakończenia budowy 5 lat.

 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego aktualizowana będzie nie częściej niż raz do roku.

 

Nieruchomości położone w m. Dębno, przy ulicy Dargomyskiej, obręb 7 Dębno. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny nie zabudowane przeznaczone pod działalność usługowo-produkcyjną oraz lasy.    Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta.  Teren działek płaski.   Posiadają  dogodny dostęp i dojazd drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej, ul. Dargomyska poprzez drogę gminną posiada dostęp  do uzbrojenia miejskiego – wodociąg oraz energia elektryczna, natomiast sieć  kanalizacyjna jest na etapie projektowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ul. Dargomyskiej uchwalonego Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka 45/34 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P i zapisem – przeznaczone na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

Nieruchomość  wolna jest  od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie  się w dniu 2 września  2010 roku (czwartek) o godz. 1000   w sali posiedzeń   UM Dębno.

 

       Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do dnia 27 sierpnia  2010 roku  w kasie Urzędu lub  na konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

·         Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

·         Do ceny  osiągniętej w przetargu  dolicza się  podatek VAT w wysokości 22%.

·         Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

·         Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

·         Powiadomienie nabywcy o terminie aktu nastąpi zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

·         Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

·         Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 23-07-2010 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2010 14:07