Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/4/2010 Burmistrza Dębna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych


Zarządzenie Nr 15/4/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 25 stycznia 2010r.

 

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych:

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Dębnie Nr XLVII/352/2009 z dnia 26 listopada 2009r.. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010”, decyduje co następuje:

§ 1


Dotację na zadanie publiczne pod nazwą: Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu Organizacja Dnia Seniora po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów kwotę w wysokości 500,00zł

 

§2


Dotację na zadanie publiczne pod nazwą: „Działania na rzecz osób starszych z zakresu: Prowadzenie chórów emerytów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów kwotę w wysokości 3 800,00zł

Prowadzenie kursów rozwijających dla seniorów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Stowarzyszenia miłośników Dębna kwotę w wysokości 6 000,00 zł

§3

 

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą: „Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań z zakresu:

 • Promocja krwiodawstwa po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego zarządu okręgowego kwotę w wysokości 3000,00zł

 • Organizacja cyklicznych biegów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla:

  • Miejskiego Klubu Sportowego Dąb kwotę w wysokości 3 000,00zł

  • Grypy biegowej 42,195 kwotę w wysokości 2 000,00zł

§ 4

 

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu:

zimowy obóz sportowy po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego „MALI CYCHROWIACY” kwotę w wysokości 4 000,00zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego GRYF-O6 kwotę w wysokości 6 000,00zł

 • półkolonie zimowe po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla

 • Ogniska Wychowawczego „Nasz Dom kwotę w wysokości 5 000,00zł

 • Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego „MALI CYCHROWIACY” kwotę w wysokości 1 120,00 zł

 • Klubu Sportowego „Sokół” Różańsko” kwotę w wysokości 1 064,00zł

 • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” Smolnica kwotę w wysokości 1000,00zł

 

§5

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:

pomoc osobom chorym na cukrzyce po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Dębnie kwotę w wysokości 3 000,00zł

pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla Polskiego Związku Niewidomych okręg zachodniopomorski koło w Dębnie kwotę w wysokości 3 500,00zł

 

§6

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie: pomoc osobom potrzebującym po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla:

Parafialnego Zespołu CARITAS parafia św. Ap. Piotra i Pawła kwotę w wysokości 3 500,00zł

Caritas przy Parafii M.B. Fatimskiej kwotę w wysokości 3 500,00zł

 

§7

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Rozwój sportu kwalifikowanego po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” Smolnica kwotę w wysokości 10 500,00zł

Klubu Sportowego „Sokół” Różańsko” kwotę w wysokości 14 500,00zł

Ludowego Klubu Sportowego „Santos” Sarbinowo kwotę w wysokości 10 500,00zł

Klubu Sportowego „Myśla” Dargomyśl kwotę w wysokości 14 500,00zł

 

§8

 

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaje dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” kwotę w wysokości 3 000,00zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik” kwotę w wysokości 7 000,00zł

Uczniowskiego klubu Sportowego „GRYF-06” kwotę w wysokości 24 000,00zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARKADY” kwotę w wysokości 11 000,00 zł

Miejskiego Klubu Sportowego Dąb kwotę w wysokości 4000,00 zł

 

 

 

§9

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości poprzez organizowanie spotkań, odczytów, apeli z okazji świąt państwowych i wojskowych po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaję dla:

Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych kwotę w wysokości 4 000,00zł

Związku Inwalidów Wojennych - Oddział Rejonowy z siedzibą w Dębnie kwotę w wysokości 1 200,00zł

Związku Sybiraków koło w Dębnie kwotę w wysokości 1 500,00zł

 

§10

Dotację na zadanie publiczne pod nazwą Działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu:

 • organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej przyznaję dla

Klubu Abstynenta Życie kwotę w wysokości 25 000,00 zł

 • Prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych po zapoznaniu się z decyzją Komisji Oceniającej kwotę w wysokości:

Ogniska Wychowawczego „Nasz Dom” kwotę w wysokości 41 000,00zł

Ogniska dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii M.B. Fatimskiej kwotę w wysokości 20 500,00zł

 

§11

 

Do kontroli merytorycznej wyznaczam koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

 

§12

Do kontroli finansowej wyznaczam Wydział Finansowo- Budżetowy

 

§13

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. organizacji pozarządowych

 

§14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 24-06-2010 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Renata Jarmuszka-Izak 24-06-2010 09:47