Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II przetarg ustny na sprzedaż lokali w Dębnie przy ul. Ofiar Katynia 5 oraz III przetarg publiczny na na sprzedaż nieruchomoćci gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Dargomyskiej w Dębnie


Burmistrz Dębna
o g ł a s z a
II  publiczny przetarg ustny
 

 
Na sprzedaż lokali znajdujących się przy ul. Ofiar Katynia 5, na działce nr 412  o pow. 1165m2
                                                                                                                      
 
Dla nieruchomości   prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu Księga Wieczysta KW 30378  
Dla poszczególnych lokali zostaną założone odrębne księgi wieczyste.
                                                                                                                   
 

Nr lokalu
Kondygnacja
Powierzchnia lokalu
Powierzchnia piwnicy i garażu
Cena netto lokalu
Udział w częściach wspólnych
2
Parter
48,07 m2
11,58 m2
50 000,00 zł
1126/10000
 
5
I piętro
48,55 m2
6,82 m2
52 000,00 zł
1046/10000

 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań
Administratorem nieruchomości jest Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Droga Zielona 1 74-400 Dębno
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego miasta Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LXVIII/418/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 sierpnia 2006 roku - nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 50MW, U i zapisem-  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych na kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług i handlu nieuciążliwego dla otoczenia. Powyższa nieruchomość w części porośnięta jest drzewostanem od strony rzeki Kosy. W przypadku konieczności ich usunięcia należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski z lekkim spadkiem w stronę rzeki Kosy. Posiada dogodny dostęp i dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej- ul. Ofiar Katynia.  Posiada uzbrojenie- sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, energia elektryczna i sieć gazowa.
 Powyższe lokale znajdują się w budynku po byłym Sanepidzie. Budynek użytkowy o 3 kondygnacjach nadziemnych i całkowitym podpiwniczeniu. Wykonany w technologii tradycyjnej tj.: murowany, dwupiętrowy z dachem płaskim o pokryciu papowym, stolarka okienna drewniana i PCV, klatka schodowa żelbetowa dwubiegowa, tynki cementowo-wapienne   Lokale wydzielone ścianami konstrukcyjnymi i częściowo działowymi. W celu doprowadzenia lokalu do użytkowania należy ponieść niezbędne nakłady jednak że zgodnie z projektem budowlanym uzyskanym na zmianę sposobu użytkowania Sanepidu na budynek mieszkalny. Zgodnie z w/w projektem powstały piony techniczne dla każdego lokalu w którym znajdują się wyjścia na liczniki wody i gazu. Liczniki te zostaną założone po podpisaniu przez poszczególnych właścicieli mieszkań umów z dostawcami wody i gazu. Ogrzewanie lokali wyłącznie gazowe po zainstalowaniu  kotła dwufunkcyjnego Sądu ENERGY 24CTE BRÖTIE lub równorzędnego. Przyszli właściciele będą musieli zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę dokonać na własny koszt m.in. rozbiórki ścianek działowych i wykonać nowe, renowacji i uzupełnienia tynków, rozprowadzenia wewnętrznych instalacji, montażu osprzętu elektrycznego, armatury i osprzętu instalacji sanitarnej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowania podłoża pod podłogi i posadzki.
W każdym z lokali znajduje się prądowa skrzynka rozdzielcza, z której należy rozprowadzić zasilanie elektryczne na lokal oraz po podpisaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej zostanie również założony licznik.
Na powyższe nieruchomości poprzedni przetarg z dnia 31 marca 2010  zakończył się wynikiem negatywnym.
 
  1. Przystępujący do przetargu winni złożyć oświadczenie, że zapoznali się z zakresem robót remontowo-budowlano-instalacyjnych dla danego lokalu. Wgląd do projektu budowlano-adaptacyjnego w Urzędzie Miejskim pok. 36 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.
  2. Po sprzedaży lokali Gmina Dębno wystąpi do Starostwa Powiatowego o przepisanie na poszczególnych nabywców lokali w części decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. Po wykonaniu prac adaptacyjnych zgodnie z projektem i pozwoleniem właściciel lokalu musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.  
      4. Oglądanie lokali odbędzie się w dniach  27 maja w godzinach 11.00- 12.00
 
III publiczny przetarg ustny
 
Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Dargomyskiej
 
m. Dębno, obręb 7
 
Dz. nr 45/36                            pow. 0,6186 ha                        Cena    160.000.00   zł                           KW   38989
 
Nieruchomość położona w m. Dębno, przy ulicy Dargomyskiej, obręb 7 Dębno. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny nie zabudowane przeznaczone pod działalność usługowo-produkcyjną oraz lasy.   Działka nie zabudowana na części porośnięta drzewostanem, pasem izolacyjnym wzdłuż ulicy Dargomyskiej. W przypadku konieczności ich usunięcia należy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski.   Posiada dogodny dostęp i dojazd drogą wojewódzką o nawierzchni asfaltowej, ul. Dargomyska . Posiada dostęp do uzbrojenia miejskiego – wodociąg oraz energia elektryczna, natomiast sieć gazowa i kanalizacyjna są na etapie projektowania. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ul. Dargomyskiej uchwalonego Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka 45/36 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P i zapisem – przeznaczone na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań
Na powyższą nieruchomość dwa poprzednie przetargi z dnia 15 stycznia 2010 oraz 26 marca 2010 zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
 
Przetargi odbędą  się w dniu 14 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 1000  w sali posiedzeń   UM Dębno.
 
       Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 10 czerwca  2010 roku w kasie Urzędu lub  na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
 
·         Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
·         Do ceny osiągniętej w przetargu  dolicza się  podatek VAT w wysokości 22%.
·         Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
·         Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
·         Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
·         Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 10-05-2010 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2010 08:13